נאסף תשרי (מת אב ומת אלול) Svika Pick

BPM of 136

Key of F Sharp


נאסף תשרי (מת אב ומת אלול) by Svika Pick is in the key of F Sharp. It should be played at a tempo of 136 BPM. This track was released on 1978-12-01.

136 BPM metronome

Key of F Sharp